Level 21 Level 23
Level 22

316 - 330


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
comprehensive
wszechstronny, kompleksowy
consider
rozpatrywać, rozważać
plane
płaszczyzna
variety
różnorodność
supervise
nadzorować
replicate
powielanie
panel
płyta
very fine jet
bardzo cienka dysza
attachment
załącznik
examine
egzaminować; badać
spacer
podkładka dystansowa
corrosive
żrący
interior
wnętrze
associated with
kojarzony z
casting
odlewanie