Level 12 Level 14
Level 13

181 - 195


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
end effector
końcówka robota, która wykonuje precyzyjną robotę
sheer
najzwyklejszy
particular
konkretny, określony
up and running
gotowy do pracy
control and robotics
automatyka i robotyka
abrasion resistance
odporność na ścieranie
branch
rozgałęźnik, odnoga, gałąź układu
precaution
środek ostrożności
implement
realizować, wdrażać
weld
spawać
meet specifications
spełniać wymagania techniczne
prime number
liczba pierwsza
sophisticated
wyszukany, wyrafinowany
metal casting
odlewnictwo metalu (proces)
power supply
zasilanie