Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
load-bearing
nośny
software engineering
inżynieria oprogramowania
friction
tarcie
plinth
cokół
associate
członek stowarzyszenia; współpracownik
hook
zaczepić
lane
pas ruchu
envision
przewidywać
absolute term
wyraz wolny
greatest common divisor
największy wspólny dzielnik
share
dzielić się
find out
odkryć, stwierdzić
ingenious
błyskotliwy
dependable
można na nim polegać
electrocution
porażenie prądem