Level 29 Level 31
Level 30

Pamoka 26


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon
palikti, pamesti
ability
sugebėjimas
abroad
užsienyje, į užsienį
absolute
visiškas, absoliutus
absorb
sugerti
abstract
abstraktus
accent
kirtis, kirčio ženklas
accident
nelaimingas atsitikimas, avarija
action
veiksmas
activate
skatinti veikti, aktyvinti
adjust
prisitaikyti
advance
žengti į priekį
background
fonas
backup
pastiprinimas, parama, atsarginė kopija
backward
atgalinis, nukreiptas atgal
badge
ženkliukas
baleful
pražūtingas
balloon
balionas
balsam
balzamas
band
raištis, juosta
barber
kirpėjas
bargain
pigus pirkinys
barley
miežiai
barrage
užtvara
basement
rūsys, pusrūsis
carry on
toliau ką nors daryti
cash
grynieji pinigai
cash machine
bankomatas, pinigų išdavimo automatas
caution
atsargumas, įspėjimas
closure
uždarymas