Level 28 Level 30
Level 29

Pamoka 25


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
develop
plėtoti, vystyti
show
paroda, šou
become
tapti, (pa)virsti
end
pabaiga, galas
during
per (kažkuriuo metu)
present
įteikti, pateikti, dovanoti
consider
apsvarstyti, manyti
however
vis dėlto, tačiau
increase
(pa)didinti, išaugti
case
atvejis
force
jėga, galia
interest
dominti, sudominti
unite
vienyti, susivienyti
certain
tam tikras, tikras, įsitikinęs, neabejojantis
member
narys
far
toli
towards
link, į
though
nors (ir), kad ir
nature
gamta
nothing
niekas, menkniekis
yet
dar, vis dar
business
verslas, reikalas
value
vertė, reikšmė
clear
aiškus
complete
užbaigti, pabaigti
matter
reikalas, dalykas
rather
verčiau, mieliau
among
tarp (daugelio), iš
field
laukas, sritis