Level 23 Level 25
Level 24

Pamoka 20


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
actually
tiesą sakant, faktiškai
sick
sergantis
careful
atsargus, rūpestingas
carefully
atsargiai, rūpestingai
come
ateiti, atvykti
drop
išmesti, numesti
fall
kristi, virsti
familiar
pažįstamas, susipažinęs
first
pirmas, pirmasis
happen
atsitikti, įvykti
invite
pakviesti
jump
pašokti, šokinėti
maybe
gal, galbūt
napkin
servetėlė
piece
gabalėlis, gabalas
pocket
kišenė
put
sudėti, įsidėti
sauce
padažas
take off
nusiimti, nusivilkti, nusimauti
take out
išimti, išnešti
up
aukštyn, į viršų
waiter
padavėjas
walk out
išeiti
wipe away
nuvalyti, nubraukti, nušluostyti
almost
beveik, kone
also
taip pat, irgi
announce
paskelbti, pranešti
away
toli, toliau, šalin
beat
įveikti, mušti
change
pakeisti, keisti
courage
drąsa, narsa
delayed
atidėtas
escort
palydėti
expect
tikėtis, laukti
faint
nualpti
quicker
greičiau
gather
surinkti, kaupti
gone
išėjęs, išvykęs
immediately
nedelsiant, tučtuojau
lead
vadovauti, vesti
mean
reikšti, turėti omenyje
mind
prieštarauti
mood
nuotaika
nearby
netoliese
pass
praeiti, pereiti
relationship
santykiai
stare
spoksoti, įdėmiai žiūrėti
straight
tiesiai
suggest
pasiūlyti
touch
liesti, paliesti
whole
visas, ištisas