Level 19 Level 21
Level 20

Pamoka 16


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
room
kambarys, patalpa
condition
būklė, stovis, sąlyga
particular
tam tikras, būtent tas, konkretus
measure
matas, matavimo priemonė
voice
balsas
Tuesday
antradienis
Thursday
ketvirtadienis
shelter
pastogė, prieglauda
signal
signalas, ženklas
someone
kažkas, kas nors
unless
nebent, išskyrus kai
news
naujienos, žinia
favour
paslauga, malonė
telephone
telefonas
avoid
išvengti, vengti
stick
lazda, lazdelė
crowd
minia
escape
pabėgti, ištrūkti, išsigelbėti
ambulance
greitosios pagalbos automobilis
attach
pritaisyti, pridėti
connection
ryšys, sujungimas
distribute
paskirstyti, išplatinti
evidence
įrodymas, įkaltis
elevator
liftas
friendly
draugiškas
garbage
atliekos, šlamštas
immediate
tiesioginis, neatidėliojamas
hotel
viešbutis
limit
riba
mention
paminėti, užsiminti
position
pozicija, padėtis