Level 1 Level 3
Level 2

Pamoka 2


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
about
apie
always
visada; nuolat
and
ir
aunt
teta
brother
brolis
but
bet; o
child
vaikas
children
vaikai
computer
kompiuteris
daughter
duktė
every
kiekvienas
family
šeima
father
tėvas
favourite
mėgstamas; mėgstamiausias; numylėtinis
four
keturi
go
eiti; vykti; važiuoti
good
geras
grandchild
anūkas
grandchildren
anūkai
grandfather
senelis
grandmother
senelė
grandparent
senelis; senelė
husband
vyras; sutuoktinis
is
yra
job
darbas; užsiėmimas
love
mylėti; mėgti
lunch
priešpiečiai, ankstyvi pietūs
mother
motina
nephew
sūnėnas
niece
dukterėčia
other
kitas; dar vienas
say
sakyti; pasakyti
school
mokykla
simply
tiesiog, paprastai
sister
sesuo
son
sūnus
Sunday
sekmadienis
talk
kalbėti
this
tai; šitas; šita
to
į (nurodo kryptį); iki
together
kartu
uncle
dėdė
wife
žmona