Level 17 Level 19
Level 18

Pamoka 14 (Sudėtingesnė)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wisdom
išmintis, išmintingumas
experience
patirtis, patyrimas
madness
pamišimas, beprotybė
mistake
klaida, apsirikimas
skill
įgūdis, sugebėjimas
common
bendras, dažnai pasitaikantis
topic
tema
mainly
daugiausia, iš esmės
revenue
pajamos
profit
pelnas
achieve
pasiekti
purpose
tikslas
destination
kelionės tikslas, paskirties vieta
perhaps
galbūt
convince
įtikinti
convinced
įsitikinęs
endure
ištverti, iškęsti
at least
bent jau, mažiausiai
aware
žinantis, suprantantis
acquire
įgyti, įsigyti
majority
didžiuma, dauguma
deaf
kurčias
courtesy
mandagumas, pagarbumas, etiketas
rarely
nedažnai, retai
praise
pagyrimas, pagyra
intimidate
įbauginti
proposition
teiginys, pasiūlymas
belief
tikėjimas, pasitikėjimas
opposite
priešingas, priešpriešinis
assume
manyti, apsimesti
obvious
akivaizdus, aiškus
confidence
pasitikėjimas
pursue
vytis, persekioti, tęsti, užsiimti
employer
darbdavys
drawback
trūkumas
entrepreneur
verslininkas
equate
prilyginti, sulyginti
vague
neaiškus, neryškus, miglotas
adversity
nepalanki padėtis
abide
pakęsti