Level 2

13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aanbod
als iemand iets wil verkopen
bank
organisatie die geld bewaart, wisselt en uitleent
belang
voordeel
gilde
beroepsvereniging in een stad
giro
betalingssysteem
keurmeester
ambtenaar die goederen keurt
poldermodel
manier van overleggen waarbij mensen proberen het met elkaar eens te worden
tijd van steden en staten
vierde tijdvlak (1000-1500)
tol
belasiing voor het gebruik van bijvoorbeel wegen en bruggen
urbanisatie
het ontstaan en de groei van steden (verstedelijking)
verstedelijking
urbanisatie
vraag
als iemand iets wil kopen
waterbeheer
regelen van het water in een gebied (watermanagement)