Level 4 Level 6
Level 5

Cardinal Numbers 100-1000


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hayroor - հարյուր
100
Hayroor Dasse - հարյուր տասը
110
Yergoo Hayroor - երկու հարյուր
200
Yergoo Hayroor Dassne-hink - երկու հարյուր տասնհինգ
215
Yerek Hayroor - երեք հարյուր
300
Yerek Hayroor Kessan Hink - երեք հարյուր քսանհինգ
325
Chorss Hayroor - չորս հարյուր
400
Chorss Hayroor Yeresoon Vets - չորս հարյուր երեսուն վեց
436
Hink Hayroor - հինգ հարյուր
500
Hink Hayroor Karassoon Yergoo - հինգ հարյուր քառասուներկու
542
Vets Hayroor - վեց հարյուր
600
Vets Hayroor Hissoon - վեց հարյուր հիսուն
650
Yote Hayroor - յոթ հարյուր
700
Yote Hayroor Vatsoon Oot - յոթ հարյուր վաթսուն ութ
768
Oote Hayroor - ութ հարյուր
800
Oote Hayroor Yotanasoon Yerek - ութ հարյուր յոթանասուն երեք
873
Eene Hayroor - ինը հարյուր
900
Eene Hayroor Yotanasoon Hink - ինը հարյուր յոթանասուն հինգ
975
Eene Hayroor Ootsoon Yote - ինը հարյուր ութսուն յոթ
987
Hazar - հազար
1000