Level 98 Level 100
Level 99

Alnus


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alongside
birşeyin veya birinin yanında, yanıbaşında, yan yana
appetite
iştah, istek
assist
yardım etmek, yardımcı olmak, yardım
breeze
[esinti, meltem] [rüzgar gibi gelmek/gitmek]
defy
itaati reddetmek, karşı koymak, hiçe saymak
display
sergilemek, göstermek, görüntülemek, sergi, sergileme, gösterme
efficient
iyi çalışan ve fazla zaman ve enerji tüketmeyen, verimli, tesirli, randımanlı
feeble
zayıf, güçsüz, takatsiz
forgive
affetmek, bağışlamak
lively
canlı, hareketli, enerji dolu
majestic
muhteşem, heybetli, şahane
nor
iki olumsuz ifadeyi birleştirmek için kullanılır (He neither spoke nor moved.)
outraged
çok kızgın, çileden çıkmış
pessimistic
karamsar, kötümser
rumour
dedikodu, söylenti
slap
tokatlamak, tokat atmak, tokat
smash
paramparça etmek, kırıp parçalamak, çarpmak
subject
konu
wage
işten alınan ücret
whereas
halbuki, oysa, oysaki