Level 96 Level 98
Level 97

Gherkin


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
account
[hesap, banka hesabı] [olup bitenlerin sözlü ya da yazılı açıklaması] [olarak görmek, gözüyle bakmak]
architect
[mimar] [tasarlamak, dizayn etmek]
conceal
gizlemek, gizli tutmak, örtmek
crime
[suç, cürüm] [(bilhassa orduda) cezalandırmak, suçlu bulmak] {not offense}
deed
[tapu, belge] [iş, eylem, fiil]
gratitude
şükran, iyilik bilme, minnettarlık
habitat
doğal ortam, yaşam ortamı
intervene
araya girmek, müdahale etmek, karışmak
landmark
bir yerin hatırlanmasına veya kolay bulunmasına yarayan simge, şehrin simgesi
legal
kanunlarla ilgili, kanunî, kanuna uygun
memorable
unutulmaz, hatırlamaya değer, anılardan silinmeyecek
oblige
[bir şeyi yapmak zorunda olmak, mecbur olmak, mecbur etmek] [yardımsever olmak, isteğini yerine getirmek]
offense
suç, kabahat, cürüm {not crime}
proclaim
ilân etmek; resmen duyurmak
rally
[bir şeyleri desteklemek için büyük toplantı, miting, toplanmak, toplamak (birilerini)] [ralli, araba/motosiklet yarışı]
resolve
[bir sorunu çözmek, halletmek] [karar vermek, aklına koymak]
resource
kaynak, para kaynağı, kullanılabilir imkanlar
sentence
hüküm, ceza
volunteer
gönüllü olmak/yapmak, gönüllü
witness
şahit olmak, şahitlik, şahit