Level 94 Level 96
Level 95

Scilla


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
awhile
(US) kısa bir süre için
cyberspace
internet, sanal ortam
edit
(dergi, gazete, film vb.) basıma, yayına hazırlamak
essay
[kısa yazı, deneme, kompozisyon] [teşebbüs, yapmaya kalkışmak, denemek]
evaluate
değerlendirmek, değer/paha biçmek, derecesini belirlemek
faint
[bayılmak, bayılma, bitkin, halsiz] [belli belirsiz, zayıf, zor duyulan/farkedilen]
global
dünya çapında
gymnasium
spor/jimnastik salonu
highlight
vurgulamak, dikkat çekmek, farkedilmesini sağlamak, üstünü renkli kalemle çizmek/belirlemek
ignorant
cahil, habersiz, bilgisiz
index
fihrist, alfabetik sıra, indekslemek
lecture
[ders anlatmak, ders] [nutuk çekmek, paylamak, uyarı]
moral
alınacak ders, düstur, ahlakî, manevî
operate
[çalıştırmak, işletmek] [ameliyat etmek]
private
[kişisel, özel, şahsa özel, hususi] [er]
recent
son, yeni, yakında olan, son günlerdeki
resolution
kesin karar, kararlılık, çözme, çözümleme
semester
öğrenimde yarıyıl
typewritten
daktilo veya bilgisayarda yazılmış
weird
çok acayip, tuhaf