Level 90 Level 92
Level 91

Ebony


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aroma
yiyecek ve içeceklerden gelen koku, aroma
beverage
içecek, meşrubat
cluster
demet, salkım, küme, kümelemek, demet yapmak
combine
birleş(tir)mek, bir araya getirmek, bir araya gelmek, birlik
condense
[yoğun(laş)tırmak, koyulaştırmak] [(gaz halden) sıvılaştırmak] [kısaltmak, kısa ve öz hale getirmek]
contemporary
zamanımızın, günümüzün, çağdaş, modern
cultivate
ekip biçmek, sürüp ekmek, (bitki) yetiştirmek
divine
ilahi, kutsal, ilahiyatçı
humid
nemli, rutubetli (hava)
odour
farklı bir koku (çoğunlukla keskin ve kötü)
palate
damak
paradise
cennet, cennet misali yer, iç açıcı yer
plantation
[büyük çiftlik, belli bir ürünün yetiştirildiği yer] [koru, fidanlık]
rapid
hızlı, süratli, çok çabuk
rate
bir şeyin olma hızı, oran, derecelendirme yapmak
soothing
yatıştırıcı, rahatlatıcı, yatıştırma, teskin
subtle
kolay farkedilmeyen/anlaşılmayan; hemen göze çarpmayan
texture
bir şeye dokunulduğunda duyulan his, doku, yapı
toxic
zehirli
vary
değişik olmak, farklı olmak, değişmek, değiştirmek {not differ}