Level 8 Level 10
Level 9

Crocus


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
against
karşı olma, karşı, bir şeye yaslanma
beach
plaj
damage
darbe almak, darbe
discover
keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak {not invent}
emotion
kuvvetli his, his, duygu
fix
[tamir etmek] [kesin olarak kararlaştırmak/belirlemek] [tutturmak, takmak, monte etmek] [içki/yemek hazırlamak]
frank
samimi, içten, dürüst, açık yürekli {not sincere}
identify
kimliğini saptamak/belirlemek, tanımak, tanımlamak
island
ada
ocean
okyanus, derya
perhaps
belki, muhtemelen {not maybe}
pleasant
zevkli, hoş, latif, cana yakın {not lovely}
prevent
engel olmak, önlemek
rock
[kaya, kayalık] [rock müziği]
save
kurtarmak, korumak
step
adım, basamak, adımlamak, yürümek
still
hâlâ
taste
tat, lezzet, tatmak, denemek
throw
atmak, fırlatmak
wave
[dalga, dalgalanmak] [el sallamak] [sallamak (mendil vs.)]