Level 86 Level 88
Level 87

Laburnum


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acknowledge
[kabul etmek, doğruluğunu ikrar etmek {+ that}] [aldığını bildirmek, alındı yazısı göndermek]
ambassador
büyükelçi, sefir
blonde
sarışın
conquer
fethetmek
drag
birini sürüklemek, sürükleyerek götürmek, sürükleme
exaggerate
abartmak, mübalağa etmek
heritage
miras (çoğunlukla kültürel)
insult
hakaret etmek, aşağılamak, hakaret
meanwhile
bu sırada, bu esnada
necklace
kolye, gerdanlık
noble
[soylu, asil] [dürüst, cesur ve kibar]
precious
çok kıymetli, nadide, emsalsiz
prejudice
önyargı, peşin hüküm, önyargılı olmasına sebep olmak, etkilemek
rumour
dedikodu, söylenti
sin
günah, günah işlemek, günaha girmek
spectacle
şaşırtıcı görüntü/görünüş/manzara, etkileyici performans
stack
(genellikle düzenli) yığın, istif, yığmak, yüklemek, istif etmek
suspicious
şüpheli, şüphe uyandıran ya da şüphe duyan, şüphelenen
tin
teneke, teneke kutu
vase
vazo