Level 85 Level 87
Level 86

Geranium


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alter
küçük ve kayda değer bir değişiklik yapmak, değiştirmek
aside
yan tarafa, yanıbaşına, yanına
autumn
sonbahar {also US fall}
blend
bir parça olması için karıştırmak, harmanlamak, karışım
collapse
çökmek, yıkılmak, çöküş, çöküntü
crush
[ezmek] [birini yenmek, yok etmek] [izdiham]
curve
bükülmek, kavis çizmek, eğri, kavis, kıvrım
disgusting
iğrenç, tiksinti veren, berbat
drain
[pis su borusu] [suyunu boşaltmak, suyunu çekmek] [suyu çekilerek kurumak]
embrace
sarılmak, kucaklamak
envy
imrenmek, kıskanmak, kıskançlık, gıpta, imrenme
firework
havai fişek
flour
un, (bir yüzeyi) unlamak
fuse
fünye, ateşleme fitili
ginger
zencefil
jealous
kıskanç
paste
[hamur kıvamında madde, (böyle bir maddeyle) kaplamak] [yapıştırıcı, zamk, yapıştırmak]
receipt
fiş, makbuz, fiş vermek, makbuz kesmek
wipe
(bir yüzeyi) silmek, silme, temizleme
wire
tel, kablo, telle çevirmek/bağlamak, tel takmak