Level 83 Level 85
Level 84

Stigmata croci


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
baggage
yolculuk esnasında yanımıza aldığımız bütün bavul, çanta, kutu vs., bagaj
bulb
[ampul] [yumru kök, bitki soğanı]
bundle
birbirine bağlanmış şeyler, demet, bağ, bohça
cattle
büyükbaş hayvan sürüsü
flee
bir yerden kaçmak; tehlikede ya da korkuda olduğunuz için
graze
otlamak
greed
aç gözlülük, tamahkârlık, hırs
herd
[aynı tür hayvanlar sürüsü] [sürmek]
initiate
bir şeyi başlatmak, başlamak
lane
küçük yol, şerit, kulvar
nerve
[bir şeyi yapmaya olan cesaret, yüreklilik {+to do sth}] [(vücuttaki) sinir]
optimist
iyimser
parade
geçit töreni, resmi geçit, alay
pave
yola taş/tuğla/beton döşemek
phantom
hayalet {not ghost}
portable
taşınabilir
poster
afiş, poster
scratch
kaşımak, çizmek, sıyırmak, hafifçe yırtmak
symphony
senfoni
widow
kocası ölmüş kadın