Level 79 Level 81
Level 80

Water Lily


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beneath
altında, alt tarafta, aşağıda {not underneath}
cub
ayı, tilki, aslan vs. yavrusu
dawn
şafak vakti, seher vakti
dissatisfied
tatminsiz, hoşnutsuz
ease
kolaylık, rahatlık
evident
herkes tarafından kolayca ya da açıkça anlaşılabilen, meydanda, ortada
hail
dolu (yağış ve hava)
howl
ulumak
leap
büyük bir yükseklikte veya büyük bir güçle, aniden zıplamak
magnificent
muhteşem, mükemmel, çok güzel, olağanüstü {not terrific}
necessity
gereklilik, zorunluluk, mecburiyet, zaruret
outcome
nihai sonuç, bir faaliyetin ya da sürecin neticesi {not conclusion}
pile
yığın, üst üste konularak istif edilmiş şeyler
profound
çok inceleme gerektiren, anlaşılması zor; anlaşılması zekâ ve büyük kabiliyet gerektiren
seize
tutmak, kavramak, yakalamak
squeeze
sıkmak, sıkıştırmak
supreme
yüce, en yüksek
terrific
şahane, mükemmel, olağanüstü {not magnificent}
trait
kişisel özellik; karakter niteliği, kişilik hasletleri
vital
hayatî, çok önemli