Level 77 Level 79
Level 78

Hoya


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
armour
zırh
blaze
parlamak, parıldama, güçlü ve çok parlak bir şekilde yanmak veya parlamak
boom
gümlemek, patlama sesi
cliff
yar, uçurum, sarp kayalık, deniz kıyısı kayası
flame
alev
independence
hürriyet, özgürlük, bağımsızlık
invasion
istila, akın, işgal
knight
şövalye
lightning
şimşek, yıldırım
rebel
âsi, isyancı, yönetime başkaldıran kimse
retreat
geri çekilmek; cephe hattından çekilmek; mücadeleden/şavaştan vazgeçmek; uzaklaşmak, geri gitmek
revolution
ihtilâl, devrim
spear
mızrak, zıpkın, mızrak saplamak, zıpkınlamak
steep
dik, sarp
summit
zirve, doruk
thunder
gök gürlemesi/gürültüsü
troops
askerler; askeri birlikler
warrior
savaşçı, asker, muharip asker (bilhassa geçmişte)
withdraw
[hesaptan para çekmek] [geri çekmek/çekilmek] [(sözünü) geri almak]
yield
[kabul etmek, boyun eğmek, yapmaya zorlanmak] [ürün vermek, sağlamak, vermek]