Level 69 Level 71
Level 70

Buddleia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absence
bir yerde olmadığınız zaman, yok olan, bulunmayış, yokluk
aloud
sesli, yüksek sesle
bald
kel
blanket
battaniye, yer örtüsü
creep
sessizce hareket etmek, sürünmek, usulca sokulmak
divorce
boşanma, boşanmak
imitate
taklit etmek, benzemeye çalışmak
infant
bebek, küçük çocuk
kidnap
birini kaçırmak (çoğunlukla para için)
nap
şekerleme, kısa uyku
nowhere
hiçbir yer/yere/yerde
pat
hafifçe vurmak, eliyle sevmek
relief
(kötü bir olay, zor bir durum vs. den sonra) rahatlama, iç ferahlığı
reproduce
[bir şeyin kopyasını yapmak, aynısını yapmak] [(hayvan, bitki, insan) üremek, yavrulamak]
rhyme
kafiye, kafiye oluşturmak
suck
emmek
urgent
âcil, hemen ilgilenilmesi gereken {not immediate}
vanish
aniden gözden kaybolmak, ortadan kaybolmak {not disappear}
wagon
yük arabası, at arabası {not carriage}
wrinkle
kırışıklık, buruşukluk, kırıştırmak, buruşturmak