Level 68 Level 70
Level 69

Chrysanthemum


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ail
sıkıntıya sebebiyet vermek, hasta etmek, rahatsız etmek (zihinsel ya da fiziksel)
ally
müttefik, destekleyen, arka çıkan
boast
böbürlenmek, gereksiz ve yersiz övünmek, şişmek, caka satmak
bounce
yere çarpıp havalanmak, vurup sıçramak
bully
zorba, kabadayı, kabadayılık etmek, dayılanmak
carbohydrate
karbonhidrat
crawl
emeklemek
defeat
yenmek, galip gelmek, mağlubiyet, bozgun
dial
Saat, pusula vb. araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem; kadran, telefonda numaraların olduğu kısım
dominant
güçlü ve kontrolü elinde tutmak isteyen
mercy
merhamet, insaf, acıma
nod
baş sallamak, başıyla olumlu cevap vermek
opponent
rakip
quarrel
çekişmek, ağız kavgası yapmak
rival
rekabet etmek, rakip, karşı taraf
sore
ağrıyan, ağrılı, sızılı (bilhassa üstüne bastırınca)
sting
[sokmak, ısırmak] [yanmak, acımak, acıtmak]
strain
(kaslar) gerilerek zorlanmak, kendini zorlamak, çok zor bir şeyi denemek
torture
işkence etmek, eziyet etmek, eziyet, işkence
wrestle
güreşmek, güreş