Level 64 Level 66
Level 65

Kerria


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acquaint
bir şeyi tanımak, öğrenmek, onu bilmek, ondan haberdar olmak
cemetery
mezarlık, kabristan
curse
beddua, lanet okuma
disguise
kıyafet değiştirerek başkaları tarafından tanınmayı engelleme
fancy
donatılmış, süslü, normalden daha hoş
torch
el feneri {US flashlight}
hood
başlık, kukuleta, kapüşon
inhabitant
sakinler, oturanlar, ikâmet eden kişi
nourish
beslemek, büyütmek, bakmak, yedirip içirmek
pirate
korsan
publication
yayınlama, yayın, neşriyat
riddle
[bilmece] [muamma, esrar] {not puzzle}
rot
çürümek, kokmak, çürütmek
scare
korkutmak
shortly
[hemen, az sonra, yakında, kısa bir süre sonra] [kısaca]
skeleton
iskelet
spoil
[bozulmak, çürümek, ekşimek, kokmak] [berbat etmek, içine etmek] [şımartmak, yüz vermek]
starve
açlık çekmek, açlıktan ölmek
thrill
büyük heyecan/zevk/korku
wicked
kötü, aşağılık, hain, ahlaksız, berbat