Level 5 Level 7
Level 6

Colchicum


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advantage
avantaj
cause
sebep olmak, sebep
choice
tercih, seçme, belirleme
community
birlikte yaşayan insanlar grubu, topluluk, ahali
dead
ölü, ölmüş
distance
mesafe, uzaklık
escape
kaçmak
face
[yüz, surat] [yüzleşmek] [karşı olmak] [yüz yüze gelmek]
follow
takip etmek, peşinden gitmek, izlemek
fright
korku
ghost
hayalet {not phantom}
individual
şahıs, şahsi, ferdi, bireysel
pet
ev/süs hayvanı
reach
ulaşmak, varmak, erişmek {not arrive}
return
geri gitmek, geri gelmek, bir yere geri dönmek
survive
hayatta kalmak, hayatını sürdürmek
upset
mutsuz, üzüntülü, keyfi kaçmış
voice
insan sesi
weather
hava durumu, havalar
wise
tecrübe ve zekasını kullanarak doğru kararlar veren, akıllı, bilge