Level 57 Level 59
Level 58

Gloxinia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accompany
[birine eşlik etmek] [aynı anda olmak ya da bulunmak]
bare
[çıplak (vücut veya uzuv)] [herhangi birşeyle örtülü olmayan birşey] [ihtiyaç duyulan şeyin çok azı]
branch
[dal] [şube, branş]
breath
nefes, soluk
bridge
köprü
cast
[fırlatmak, atmak] [rol dağıtmak, oyuncular] [yaymak, saçmak]
dare
cesaret etmek, cüret göstermek/etmek
electronic
elektronik
inn
şehir dışında küçük otel
net
ağ, file
philosophy
felsefe
pot
tencere, daire şeklinde kap
seed
tohum, çekirdek
sharp
keskin, sivri, sivri uçlu
sort
[tür, çeşit, cins, nevi] [sınıflandırmak, sıralamak]
subtract
çıkarmak, çıkarma yapmak
tight
sıkı, dar, gerili, gerilmiş
virtual
[neredeyse tarif edildiği gibi, gerçeğe çok yakın, adeta] [(bilgisayar) sanal]
weigh
[tartmak] [...çekmek, ağırlığında olmak]
whisper
fısıldamak, fısıltı