Level 56 Level 58
Level 57

Gladioli


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apology
özür, pişmanlık bildiren söz veya yazı
bold
[atak, cüretkâr, cesur, gözükara, gözüpek] [renk veya şeklen kuvvetli]
capture
ele geçirmek, esir etmek, tutsak etmek, elde etmek
cardinal
[baş, esas, önemli] [kardinal]
duke
dük (kraldan sonra gelen yöneticiler)
expose
[açığa/meydana çıkarmak, foyasını ortaya dökmek] [maruz kalmak, etkilenmek]
guilty
[(utanç duyan) kabahatli, kusurlu] [(kanuni) suçlu]
hire
[ücretle çalıştırmak; tutmak] [kiralamak, kira ile tutmak, kira]
innocent
suçsuz, masum
jail
hapishane, cezaevi
minister
bakan
ordinary
normal, orta, vasat, özelliği olmayan {not average}
permanent
kalıcı, uzun süreli
preserve
korumak, muhafaza etmek; bozulmasını önlemek
pronounce
[telâffuz etmek, seslendirmek] [ilân etmek, resmen açıklamak]
resemble
benzemek, andırmak
symptom
hastalık belirtisi, işaret, semptom
tobacco
tütün, tütün yaprağı
twin
ikiz
witch
cadı