Level 55 Level 57
Level 56

Gerber daisy


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accuse
suçlamak
adjust
[bir cihazı vs. ayarlamak, ayar etmek] [yeni bir duruma ayak uydurmak, uyum sağlamak]
amuse
[eğlendirmek] [iyi vakit geçmesini sağlamak]
coral
mercan
cotton
pamuk
crash
[çarpışmak, çarpmak, düşüp parçalanmak, taşıt kazası] [gümbürtü, şangırtı] [çökme, iflas, batma]
deck
güverte, üstü açık döşeme
engage
[meşgul etmek, ilgilendirmek] [işe almak, iş vermek] [çarpışmak, dövüşmek, birbirine girmek]
firm
[yumuşak değil fakat tamamiyle de sert değil] [sabit, oynamaz] [sıkı, güçlü] [tavizsiz, sözü geçen]
fuel
yakıt, yakacak
grand
büyük, heybetli
hurricane
kasırga, bora
loss
kayıp, zayiat, zarar, ziyan
plain
sade, basit, gösterişsiz
reef
sığ kayalık, resif
shut
örtmek, kapamak, örtülmek, kapatılmak, kapanmak
strict
sert, disiplinli, hoşgörüsüz, tavizsiz
surf
sörf yapmak
task
iş, görev, vazife
zone
(özel şeylerin olduğu) bölge, yer, mahal