Level 52 Level 54
Level 53

Gladioli


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alike
benzer, birbirine benzer, benzeyen
annoy
kızdırmak, rahatsız etmek
architecture
mimarlık, mimari, mimarlık becerisi
artificial
suni, yapay, insan yapımı
chain
zincir
distinct
[belirgin, bariz] [farklı, ayrı, apayrı]
distinguish
[ayırt etmek, farkı görmek] [farklı kılmak]
dust
toz
excitement
heyecan, coşku
heal
iyileşmek, iyileştirmek (bir hastalıktan, rahatsızlıktan sonra)
inherit
[miras olarak almak] [kalıtım yoluyla geçmek]
manner
[tavır, hâl, konuşma şekli, tutum, davranış] [usül, tarz]
mount
[artmak, yükselmek] [başlatmak, harekete geçirmek] [tutturmak, monte etmek] [çıkmak, tırmanmak]
roof
çatı
shortage
darlık, kıtlık, sıkıntı
solid
katı, sert, sağlam
stock
[stok, stoklamak] [et/kemik/sebze suyu]
substance
[madde, cisim] [gerçek ya da önemlilik]
tomb
türbe, kabir (genellikle âbide şeklinde)
wound
yara, yaralamak