Level 47 Level 49
Level 48

Gazania rigens


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ability
fiziksel veya zihinsel yetenek, kabiliyet
agriculture
tarım, ziraat
cartoon
çizgi film, karikatür
ceiling
tavan
convince
inandırmak, ikna etmek {not persuade}
curious
meraklı
delay
ertelemek, geciktirmek, tehir, gecikme, rötar
diary
[ajanda] [günlük]
element
[unsur, element] [az bir miktar]
faith
[güven, itimat] [inanç] [din]
grain
[tahıl] [tanecik, zerre]
greet
selamlamak, karşılamak
investigate
araştırmak, soruşturmak, incelemek, soruşturma yapmak
joy
neşe, mutluluk, sevinç {not delight}
label
(bilgilendirici) etiket, etiketlemek, etiket yapıştırmak
monk
rahip, keşiş
odd
alışılmamış, garip, tuhaf, acayip {not strange, alien}
pause
ara/fasıla vermek, durmak, duraklamak
priest
papaz
profession
meslek, meslek grubu