Level 46 Level 48
Level 47

Gardenia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aim
[amaç, hedef, amaçlamak, hedeflemek] [nişan almak]
attach
birşeyi birşeye tutturmak, bağlamak, iliştirmek
bet
bahse girmek, iddiaya girmek
carriage
[vagon] [at arabası] {not wagon}
classic
uzun süre popüler olan ve kıymetli olarak addedilen
commute
ev ve iş arasında düzenli olarak yolculuk yapmak (mesela hergün)
confirm
[doğrulamak, onaylamak] [kesinleştirmek, teyit etmek]
criticize
eleştirmek
differ
[değişik olmak, farklı olmak] [aynı fikirde olmamak, farklı düşünmek] {not vary}
expense
masraf, birşey için harcadığınız para
formal
resmî, usule uygun
height
boy, yükseklik
invent
icat etmek, keşfetmek {not discover}
junior
[düşük rütbeli, kıdemsiz] [gençler için, gençlere ilişkin]
labour
[ağır iş, çalışma, zahmet] [iş gücü] [işçiler, çalışanlar] [doğum sancısı]
mechanic
tamirci
prime
asıl, esas ya da çok önemli
shift
[değişim, değişme] [vardiya]
signal
işaret, sinyal
sincere
samimî, candan, içten, yürekten {not frank}