Level 45 Level 47
Level 46

Gaillardia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chamber
[toplantı odası, oda(ev değil)] [(silah, vücut) odacık, hazne]
deny
inkâr etmek
document
evrak, belge, doküman
emphasize
vurgulamak, önemini belitmek
fever
[hastalıktaki ateş] [heyecanlı durum, telaş]
flu
grip
freeze
donmak, buzlanmak, dondurmak, buz tutmak
gesture
el, kol ve baş hareketi, jestler
interrupt
kesintiye uğramak, yarıda kesmek, sözünü kesmek
last
[devam etmek, bitmemek] [son şey, en son]
likeness
benzerlik, benzeyiş
moreover
üstelik, ayrıca, bundan başka
perspective
[bakış/görüş açısı; perspektif] [çizim, perspektif]
rational
gerçeklere dayalı, akılcı, mâkul
recover
yeniden sağlığına kavuşmak, eski hâline dönmek
rely
[bağlı/tabi olmak] [güvenmek, itimat etmek]
shock
şok, sarsıntı
shy
utangaç, çekingen
stare
dik dik bakmak, gözünü dikip bakmak, bakakalmak
thus
böylece, bu sebeple, sonuç olarak