Level 43 Level 45
Level 44

Freesia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apparent
aşikâr, açık, belli, ortada {not obvious}
blind
ama, kör
calculate
hesaplamak
chat
sohbet etmek, çene çalmak, hoş beş etmek
commit
[(yasa dışı iş, suç vb.) işlemek, yapmak] [kesin karar vermek, kendini sorumlu kılmak] [(para, zaman, enerji vb.) ayırmak, vakfetmek, sarfetmek]
compose
[küçük parçalardan tanzim etmek, toparlamak] [müzik/şiir yazmak]
dormitory
öğrenci yurdu, yatakhane
exhaust
[yormak, bitkin/bitap düşürmek] [tüketmek, kullanmak] [tümüyle ele almak/düşünmek]
greenhouse
sera
ignore
görmezden/bilmezden gelmek, gözardı etmek
obvious
açık, aşikâr, belli, apaçık, gün gibi ortada {not apparent}
physics
fizik, fizik bilimi
portion
[bişeyin parçası, bölüm] [porsiyon]
remind
hatırlatmak
secretary
[sekreter] [bakan]
severe
[çok kötü, vahim] [hoşgörüsüz, sert, haşin]
talent
kabiliyet, yetenek {not skill}
thesis
tez, sav, iddia
uniform
üniforma, forma
vision
[hayal gücü, tasavvur] [görme yeteneği] [ileri görüş, seziş]