Level 40 Level 42
Level 41

Judas tree


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admission
[giriş ücreti] [itiraf, suçu kabul etmek] [kayıt ve kabul etme]
astronomy
gökbilimi
blame
sorumlu tutmak, suçlamak, ayıplamak
chemistry
kimya bilimi, kimya
despite
... e/a rağmen
dinosaur
dinozor
exhibit
sergilemek, sergi
fame
ün, şöhret
forecast
tahmin, tahmin raporu
genius
deha, dâhi
gentle
nazik, başkalarını incitmekten çekinen, ince
geography
coğrafya, coğrafya bilimi
interfere
karışmak, burnunu sokmak
lightly
hafifçe, nazikçe, azıcık
principal
[okul müdürü] [asıl, başlıca, esas]
row
[sıra, dizi] [sıralar, koltuk sırası]
shelf
raf
spite
hıncını almak, nispet yapmak, kin gütmek, nispet, garaz, inat
super
olağanüstü, süper, çok iyi
wet
[ıslak, nemli, yağmurlu] [(informal) zayıf kişilikli]