Level 37 Level 39
Level 38

China rose


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
broad
geniş, bir çok şeyi kapsayan geniş yelpaze
bush
çalı, çalılık
capable
yeterli, muktedir, bir şeyi yapma gücü olan
cheat
hile yapmak, aldatmak, kandırmak, hile, aldatma
concentrate
yoğunlaşmak, konsantre olmak, dikkatini toplamak
conclude
sonuçlandırmak, son vermek, bir kanaate ulaşmak
confident
kendinden emin, kendine güvenen
considerable
büyük miktarda ya da önemli, dikkate değer
convey
[taşımak, nakletmek] [anlam taşımak] [(mesaj) iletmek]
definite
şüphesiz, kesin, belirgin, değişmez
delight
sevinç, neşe, keyif {not joy}
destination
varış yeri, birinin/birşeyin gideceği/varacağı yer
dictate
[otoriter bir şekilde buyurmak ya da ifade etmek] [yazılması veya kaydedilmesi için yüksek sesle okumak veya söylemek]
edge
kenar, (bıçak vb.) ağız/keskin kenar
path
[patika, dar yol] [yol, hat, rota] [hayat biçimi, tarz]
resort
[...e başvurmak, yoluna gitmek] [tatil yeri/beldesi]
shadow
gölge, loşluk, yarı karanlık
succeed
başarmak, muvaffak olmak
suspect
şüphelenmek, şüpheli {not doubt}
valley
vadi