Level 36 Level 38
Level 37

Slipperwort


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
basis
[günlük/aylık/düzenli olarak, aralıklarla] [dayanak, birşeyin dayandığı nokta]
biology
yaşayan canlılar bilimi, biyoloji
cage
kafes
colleague
iş arkadaşı
colony
sömürge, koloni
debate
bir çok kişinin iştirak ettiği tartışma, müzakere, halka açık tartışma
depart
bir yerden ayrılmak, kalkmak, hareket etmek (bilhassa seyahat için)
depress
mutsuz etmek, canını sıkmak, keyfini/tadını kaçırmak
factual
gerçeklere/olgulara dayanan
fascinate
büyülemek, hayran bırakmak
mission
[vazife, görev] [heyet, delegasyon]
nevertheless
yine de, bununla beraber, buna rağmen, mamafih {not however}
occupation
[meslek, uğraşı] [zaptetme, işgal] [hobi, meşgale]
overseas
denizlerin ötesinde başka bir ülke/ülkeye/ülkede, yanbancı ülke
persuade
ikna etmek, razı etmek {not convince}
route
güzergâh, rota
ruins
artık kullanılmayan eski yapı, kalıntı, kalıntılar
scholar
bilgin, bilim insanı, âlim
significant
dikkate değer, mühim, anlamlı
volcano
yanardağ, volkan