Level 31 Level 33
Level 32

Osteospermum


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bring
götürmek, getirmek
castle
kale, hisar, şato
command
emretmek, komut, emir
counsel
nasihat vermek, nasihat
ensure
olmasını sağlamak, sağlamak, garantiye almak
explosion
patlama, infilak
jewellery
mücevher
land
karaya çıkmak/ayak basmak, arazi, kara, toprak
meteor
göktaşı
monster
büyük, çirkin ve korkunç hayali yaratık, canavar
northern
kuzeye ait, kuzeyli, kuzey
remote
uzak, uzakta, uzak (zaman), uzak (ihtimal)
statue
heykel
steam
buhar, buğu
submit
[itaat etmek, boyun eğmek] [incelenmek üzere belge sunmak, arzetmek]
southern
güneyde, güneyden, güneyli
temple
[mâbet, tapınak] [şakak]
upper
üst, üstteki
weed
yabanî ot, zararlı ot, ayrık otu
wing
kanat