Level 29 Level 31
Level 30

Calendula


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
above
yukarıya, yukarıda, üste doğru
ahead
[önde] [(zamansal) ileride, gelecekte] [bir yarışmada önde] [(gelişimsel) bir şeyden daha ileride olma]
amount
miktar, yekun, tutar
belief
inanç, iman
center
merkez
common
[yaygın, bilinen] [ortak, paylaşılan] [alelade, sıradan]
cost
mal olmak, tutmak, ücret, maliyet, fiyat, eder
demonstrate
[birşeyin varlığını veya gerçekliğini göstermek/ispatlamak] [çalışmasını/işleyişini göstermek]
different
farklı, başka, değişik
evidence
delil, kanıt {not proof}
honesty
dürüstlük, iffet, doğruluk, doğru sözlülük
idiom
deyim, tabir
independent
bağımsız, hür
inside
içi, içinde, iç kısım/taraf
master
usta, işinin ehli, üstat, sanatkâr
memory
[hafıza] [hatıra]
proper
uygun, doğru, yerinde {not appropriate}
scan
aletle taramak, iyice incelemek, hızlıca okumak/göz gezdirmek
section
bölüm, kısım, kesit
surface
yüzey, satıh