Level 27 Level 29
Level 28

Scarlet firethorn


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
band
[müzik topluluğu, grup] [şerit, çizgi] [bir şeyin etrafına sarılan malzeme, bağ, kuşak, bandaj] [bir işi birlikte yapan grup, topluluk]
barely
en küçük miktar, neredeyse hiç, zar zor, hemen hemen, ancak, çok az
boring
sıkıcı, can sıkıcı
cancel
iptal etmek, feshetmek, bir siparişi iptal etmek
driveway
ev ile yol arasında araç çıkış yolu
garbage
çöp, işe yaramayan şeyler, saçmalık, lakırdı {not trash}
instrument
alet, çalgı
list
liste, listelemek
magic
büyü, sihir
message
ileti, mesaj
notice
farketmek, farkına varmak, gözüne ilişmek
own
[sahip olmak] [kendi] [kabul etmek]
predict
tahmin etmek, öngörüde bulunmak, kehanette bulunmak
professor
profesör
rush
acele, telaş, acele etmek, koşturmak, aceleyle yapmak {not hurry}
schedule
plân, program
share
paylaşmak, paylaştırmak, bölüşmek, bölüştürmek
stage
[sahne] [aşama, safha]
storm
[fırtına, fırtına esmek] [öfkelenmek, kudurmak] [öfkeli bir halde gitmek]
within
içinde, dahilinde, sınırları içinde