Level 25 Level 27
Level 26

Snapdragon


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advice
nasihat, tavsiye, resmi emir, tebliğ {not advise}
along
baştan sona, bir uçtan öbürüne, boyunca
attention
dikkat, itina, ilgi {not caution}
attract
çekmek, cezbetmek, çekmek(çekici olma vb.)
climb
tırmanmak
drop
düşürmek, düşmek, damlatmak, damla
final
son, nihai, sonuncu
further
[daha] [(zaman ya da mekan) öteye, ileriye, daha uzak(ta)] [ilerlemesine yardım etmek, ilerlemesini sağlamak]
imply
ima etmek, anlamına gelmek, ...e işaret etmek
maintain
[sürdürmek, devam ettirmek] [iyi bakmak, bakım yapmak] [birşeyin doğru olduğunu söylemek, savunmak]
neither
iki olumsuz ifadeyi birleştirmek için kullanılır, hiç biri, ne de o
otherwise
aksi halde, onun aksine, başka türlü
physical
[bedenle ilgili, bedensel] [fiziki, maddi]
prove
ispatlamak
react
tepki göstermek, ...e tepki vermek
ride
birşeyin üstünde seyahat etmek, (at, bisiklet vs.) sürmek
situated
belli bir yerde olmak, bulunmak, konuşlanmak
society
toplum, cemiyet, dernek
standard
kabul edilebilir kalite seviyesi, kıstas, değer yargısı
suggest
tavsiye etmek, teklif etmek, salık vermek {not recommend}