Level 23 Level 25
Level 24

Ambergris


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
block
[engellemek, bloke etmek] [blok, kalıp, kütük, kütle]
cheer
[neşelenmek, keyiflenmek, neşelendirmek] [bağırarak yüreklendirmek, desteklemek, alkışlamak]
complex
bir çok farklı parçadan oluşan, karmaşık, anlaşılması güç
critic
karşı olan kimse, olumsuz noktalar üzerinde duran kimse, eleştirmen
event
olay (bilhassa önemli ya da sıradışı)
exercise
idman, egzersiz, spor, beden eğitimi, alıştırma, prova, talim
fit
uymak, tam ölçüsünde olmak, sığmak
friendship
arkadaşlık, dostluk
guide
rehber, klavuz, rehberlik etmek, yol göstermek
lack
bir şeyin eksikliği/yokluğu
passage
[geçit, dehliz] [parça, bölüm, pasaj]
perform
gösteri yapmak, icra etmek, sergilemek
pressure
baskı, tazyik, zorlama
probable
olması muhtemel, mümkün, muhtemel
public
[halk] [umumi] [halka açık, aleni, kamusal]
strike
[vurmak, çarpmak] [(ışık, ısı) düşmek] [akla bir anda fikir/düşünce gelmek] [grev] [dikkati çekmek]
support
desteklemek, destek vermek
task
iş, görev, vazife
term
[terim, deyim, tâbir] [dönem, süre, devre]
unite
birleşmek, bir araya gelmek, birleştirmek, bir araya getirmek