Level 20 Level 22
Level 21

Squill


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appear
[gibi gözükmek(seem)] [görünmek, ortaya çıkmak, gözükmeye başlamak]
base
temel, taban, kaide
brain
beyin
career
uzun zamandır yaptığınız ve size yükselme imkanı sağlayan iş, meslek, iş
clerk
[satış elemanı, tezgâhtar] [yazman, katip]
effort
gayret, çaba
enter
(bir yere)girmek, (bilgisayar)veri girmek, (yarışmaya/kuruluşa)girmek,
excellent
çok iyi, mükemmel, yüksek düzeyde
hero
kahraman
hurry
telaşla gitmek, aceleyle yapmak, acele etmek, çabuk olmak {not rush}
inform
haber/bilgi vermek, bildirmek, bilgilendirmek
later
daha sonra, sonra
leave
birini veya birşeyi terketmek, ayrılmak, geride bırakmak
locate
[yerini belirlemek/bulmak] [yerleşmek, konuşlanmak]
nurse
hemşire
operation
[ameliyat] [faaliyet, eylem]
pain
ağrı, sızı, acı, keder
refuse
reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek {not reject}
though
[...dığı halde, ...sa da, olmasına rağmen] [ama, bununla beraber]
various
muhtelif, bir çok farklı biçim ve türlerde, çeşitli