Level 16 Level 18
Level 17

Carnation


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appreciate
[takdir etmek] [müteşekkir olmak] [farkında olmak, farkına varmak] [değeri artmak]
available
müsait, mevcut, bulunabilir, uygun, hazır
beat
[yenmek, mağlup etmek] [dövmek, dayak atmak]
bright
[parlak renkli, parlak, parıldayan] [zeki, akıllı] [mutlu ve umut dolu]
celebrate
kutlamak, kutlama yapmak
determine
[belirlemek, kararlaştırmak, saptamak] [azmetmek, amaçlamak]
disappear
gözden kaybolmak, ortadan kaybolmak {not vanish}
else
başka, başka birşey, ayrıca
fair
âdil, kurallara uygun, doğru, kabul edilebilir
flow
akmak
forward
[(yönsel) ileri, ileriye doğru] [(zamansal) geleceğe doğru, geleceğe] [(yapısal) gelişmiş, gelişen, ileri]
hill
tepe, yükselti
level
seviye, hiza, düzey, yükseklik
lone
yalnız, tek başına {not alone}
puddle
gölcük, su birikintisi
response
cevap, karşılık
season
mevsim, sezon
solution
[çözüm, çözüm yolu] [çözelti, solüsyon]
waste
boşa harcamak, israf etmek, israf, atık
whether
iki veya daha çok olasılık arasındaki seçimden bahsederken; ...ip ...meyeceğini (I didn't know whether or not to go)