Level 122 Level 124
Level 123

Analytic


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
analytic
mantıkla alâkalı, tahlilî, analitik, analiz ile alâkalı
assert
cesaretle, kendine güvenerek konuşmak, davranmak, iyi olduğunu göstermek
bachelor
bekâr
calculus
yüksek matematik, kalkülüs
celestial
göğe ait, semavî, gökyüzü ile alâkalı, ilâhî
cognitive
anlama, kavrama, öğrenmeye ilişkin
collision
1. çarpışma 2. kuvvetli fikir ayrılığı
competent
ehil, usta, kabiliyetli
diploma
diploma
excel
bir şeyde çok iyi/mükemmel olmak, üstün/ilerde olmak
geology
jeoloji
harness
1. Genellikle enerji üretmek için tabiatta olan kuvvetleri kontrol altına almak ve kullanmak 2. kayış, emniyet kayışı/bağı 3. koşum takımı
intellect
idrak, anlayış, zekice düşünebilme kabiliyeti
keen
keskin (zeka, göz, burun, kulak), çok gelişmiş
mythology
efsane, mitoloji
physiology
fizyoloji
radioactive
radyoaktif
relativity
izafiyet, rölativite
sociology
sosyoloji
theoretical
teorik, nazarî