Level 11 Level 13
Level 12

Camellia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alone
yalnız {not lone}
apartment
daire (mesken olarak)
article
makale
artist
ressam, heykeltıraş, sanatkar
attitude
tavır, tutum, eda, davranış {not behaviour}
compare
mukayese etmek, kıyaslamak
judge
[değerlendirmek, anlam çıkarmak, yargılamak] [hakim, yargıç, yargı]
magazine
dergi, magazin, mecmua
material
[madde, malzeme] [bir yazıdaki gerçekler ve fikirler]
meal
öğün, yemek
method
yöntem, teknik, tarz, usül
neighbour
komşu
professional
profesyonel, işini iyi yapan
profit
kâr, kazanç {not income}
quality
kalite, vasıf
shape
şekil, biçim
space
[kullanılabilir boş alan] [uzay, feza] [zaman zarfında(It all happened in the space of 10 minutes)]
stair
basamak, merdiven basamağı
symbol
sembol, işaret
thin
[ince, zayıf] [sıvı sulu, koyu değil(thin soup)] [seyrek]