Level 118 Level 120
Level 119

Automobile


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
automobile
araba, otomobil
candidate
aday, namzet
confidential
gizli, gizli kalması gereken
corporate
şirkete ait, kurumsal, büyük şirket veya gruba ilişkin
enhance
geliştirmek, katkıda bulunmak, zenginlik katmak, (güç, güzellik, değer vb.) arttırmak
era
devir, çağ
guideline
ne yapılması ya da bir şeyin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi, talimat, kural
incorporate
[bir şeyi başka bir şeyin içine katmak, birleştirmek] [firma/şirket kurmak]
interact
başkalarıyla konuşmak ve bir şeyler yapmak
interval
iki olay ya da faaliyet arasındaki ara/boşluk
mobile
kolayca hareket edebilir ya da ettirilebilir
modify
daha iyi olması için bir şeyde küçük değişiklikler yapmak
parallel
paralel
phenomenon
[gözlemlenebilir olay/olgu] [nadir karşılaşılan olay/olgu]
pollute
suyu, havayı, toprağı vs. kirletmek
ridicule
aptal yerine koymak için nezaketsiz gülme veya söz, bir fikre, kişiye vs. gülmek ve saçma demek
solar
güneşle ilgili
territory
[vatan toprağı] [bölge, mıntıka] [bilgi ve deneyim sahası]
tournament
turnuva
transportation
taşıma, nakliye {UK = transport}