Level 117 Level 119
Level 118

Expand


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to no avail
beyhude, sonuçsuz, başarısız
expand
genişle(t)mek, büyü(t)mek
define
tarif etmek, tanımlamak
dread
olacak ya da olabilecek bir şeyden korkmak
fundamental
bir şeyin en önemli veya ana kısmıyla ilişkili, temel, esas
horrifying
çok korkunç ve nahoş
incredulous
bir şeye inanmayan ya da inanamayan
linger
uzun süre kalmak
organism
organizma
paraphrase
daha kısa veya daha açık veya farklı bir şekilde ifade etmek
plague
salgın hastalık
presently
şimdi, hâlen, şimdilik
random
rastgele, gelişigüzel
riot
isyan eden grup, isyan etmek
scribble
çalakalem yazmak/çizmek
shrine
kutsal yapı/mekan
solitude
yalnızlık (bilhassa bundan hoşlandığınız zaman)
stark
[iki şey arasındaki farkın çok belirgin olması] [sade, yalın] [kaçınılamaz nahoş gerçek]
summon
çağırmak, resmî olarak davet etmek, celp etmek
worsen
daha kötü olmak, daha kötüleştirmek