Level 116 Level 118
Level 117

Beneficial


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beneficial
faydalı
birthplace
doğum yeri
capacity
kapasite
comparative
başka bir şeye kıyasla
comprehensive
kapsamlı, geniş, her şeyi içeren
conserve
[korumak, muhafaza etmek] [uzun süre yetmesi için az kullanmak]
crucial
çok önemli, kritik, elzem
cumulative
toplanarak artan, birikimli, kümülatif
deposit
[kaparo, peşinat] [bankaya yatırılan para]
distribute
[dağıtmak, taksim etmek, paylaştırmak] [şirket ve mağazalara ürün sağlamak/dağıtmak]
equator
ekvator
exotic
alışılmışın dışında, ekzotik
federal
merkezi hükûmete ait, federal
formation
oluşum, biçimlendirme
frequency
[sıklık, belli aralıklarla, sık sık olma] [frekans, radyo dalgaları]
objective
hedef, gaye
oxygen
oksijen
rainforest
yağmur ormanı
strategy
strateji
wooded
ormanlık alan, ağaçlarla kaplı