Level 115 Level 117
Level 116

Assumption


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assumption
zan, varsayım
barley
arpa
beast
bilhassa büyük ve vahşi bir hayvan
colonel
albay
contagious
bulaşıcı, temas yoluyla geçen
corpse
ceset
crisis
kriz, bunalım
cure
tedavi, ilaç, derman
deformed
biçimi bozulmuş, deforme olmuş
discriminate
[ayrımcılık yapmak] [farkı görmek, ayırt etmek]
embassy
elçilik, elçilik görevlileri
extinguish
söndürmek
flint
çakmak taşı
harass
taciz/tedirgin/rahatsız etmek, bezdirmek
integrate
bütünleş(tir)mek, kaynaşmak, birleştirmek
miniature
minyatür
nutrition
beslenme, besin
promptly
geç kalmadan zamanında, acil, çabuk
technician
teknisyen, tekniker
tropics
tropikal kuşak