Level 113 Level 115
Level 114

Cherish


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cherish
[sevgiyle bakıp gözetmek, el üstünde tutmak] [sevgiyle anmak, hatırasını yaşatmak]
compassion
şefkat, merhamet
consent
müsaade, izin, rıza
core
[bir şeyin en temel ya da en önemli parçası] [bir şeyin merkezine en yakın kısım, göbek, öz, orta]
cunning
kurnaz, hinoğlu hin, cingöz
dizzy
başı dönen, sersemletmek
equilibrium
farklı kuvvetler ya da farklı bakış açıları arasında denge olma durumu, denge, dengeli olma
foster
(fikir, durum, his) gelişmesine yardımcı olmak, teşvik etmek, büyütmek, bakmak
grind
[öğütmek, unufak etmek] [(bıçağı) bilemek, keskinleştirmek]
growl
[(hayvan) hırlamak, hırıldama] [homurdanmak, homurdanma]
moderation
aşırı olmayan, ölçülü, orta karar, ılımlı, itidal
predator
yırtıcı hayvan, yırtıcı
sane
aklı başında, aklı yerinde, akla uygun, mâkul
saucer
fincan/çay tabağı
snatch
bir şeyi birinden hızlıca almak, kapmak, kapkaç yapmak, koparıp almak
stagger
[sendelemek, sendeleme, sendeleyerek yürümek] [bir faaliyeti düzensiz zamanlarla yapmak]
stumble
[tökezlemek] [konuşurken ya da yazarken hata yapmak, dili sürçmek]
tense
gergin, sinirli, huzursuz, sertleşmiş
tumble
tepe taklak düşmek, düşüş
withhold
birine istediği şeyi vermemek